Aktualności

INFORMACJA

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które nie posiadają rodziny oraz bliskich, zdolnych do udzielenia im pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb tj. zakupu żywności, zaopatrzenia w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie do GOPS Wiśniowa pod numerami 17 2775 049 lub 727 791…
więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej rozpoczyna realizację projektu pn.:  „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa”

1 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej rozpoczyna realizację projektu pn.: „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa”, nr projektu: FEPK.07.18-IP.01-001/23. Inicjatywa skierowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności),…
więcej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego. Tytuł programu: Program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Dofinansowanie: 118 728,00 zł Całkowita wartość: 118 728,00,00 zł Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego…
więcej

Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023r o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła  (Dz. U. z 2023r, poz. 2760) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej…
więcej