Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) od dnia 1 stycznia 2022r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej przypomina, że od dnia 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski  można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane tj. do dnia 31.05.2022 r.