Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) w 2021 roku

Od 2021r prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

1 czerwca 2021r rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, który będzie trwał do 31 maja 2022r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021r, wnioski będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021r drogą elektroniczną (internet) przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
  • od 1 kwietnia 2021r także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  lub za pośrednictwem poczty.

Zasady rozpatrywania wniosków:

  • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r, ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata  nastąpi do dnia 30 czerwca 2021r.
  • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021r, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi do dnia 31 lipca 2021r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek po dniu 30 czerwca 2021r, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Wyjątki: Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Druki do pobrania: