Informacje

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących…
więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

 I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej; 38-124 Wiśniowa 136/1; tel. 17 2775049;  e-mail gops@wisniowa.pl zaprasza do złożenia oferty w następującym przedmiocie i zakresie zamówienia: Świadczenie usług schronienia dla 2 osób (kobiet/mężczyzn) w postaci: –schroniska dla bezdomnych, –noclegowni, –ogrzewalni…
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z…
więcej

INFORMACJA

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które nie posiadają rodziny oraz bliskich, zdolnych do udzielenia im pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb tj. zakupu żywności, zaopatrzenia w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie do GOPS Wiśniowa pod numerami 17 2775 049 lub 727 791…
więcej