Realizowane programy

Programy i projekty dofinansowane z Budżetu Państwa

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego. Tytuł programu: Program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Dofinansowanie: 118 728,00 zł Całkowita wartość: 118 728,00,00 zł Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego…
więcej