Uncategorized

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących…
więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

 I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej; 38-124 Wiśniowa 136/1; tel. 17 2775049;  e-mail gops@wisniowa.pl zaprasza do złożenia oferty w następującym przedmiocie i zakresie zamówienia: Świadczenie usług schronienia dla 2 osób (kobiet/mężczyzn) w postaci: –schroniska dla bezdomnych, –noclegowni, –ogrzewalni…
więcej