Dodatek elektryczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do dnia 31 marca 2023r.

Ustawa z dnia 7 października 2022r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U z 2022r, poz. 2127 z późn. zm.) wprowadziła jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu i źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB.

Dodatek elektryczny wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh energii elektrycznej rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh energii elektrycznej rocznie (do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r wyniosło więcej niż 5 MWh).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które:

  • korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • są objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy,
  • zakupiły paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).