Grupa wsparcia dla rodziców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zaprasza chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców, przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz chcących wprowadzić zmiany w relacjach ze swoimi dziećmi.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest nieformalną organizacją, tworzoną przez samych jej członków, jest to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc i informacje. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną cechę. Grupy mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami  o podobnych trudnościach. Członkowie grupy udzielają sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego, dzielą się swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności. Możliwość opowiedzenia o swoich przeżyciach i wysłuchania innych osób daje poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi kłopotami.

Korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami,
  • wzbogacające doświadczenie poznania i zjednoczenia z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami,
  • bliższe przyjrzenie się swoim dotychczasowym schematom działania,
  • zdobywanie wiedzy dotyczącej wychowania dzieci,
  • zaspokojenie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.

Chętnych do wzięcia udziału w grupie wsparcia prosimy o kontakt w celu zorganizowania spotkania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 136/1

Tel: 172775049 Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00