Informujemy o terminach wydawania żywności

OD GODZINY 9:00  DO 16:00(przerwa 12:00 -12:45).

– 01.08.2023r.  WTOREK – Numery: 1-170,

-02.08.2023r.  ŚRODA – Numery: 171-400.