Pomoc dla obywateli Ukrainy

Specjalna infolinia dla cudzoziemców wjeżdżających na Podkarpacie:  800 100 990.

POMOC  HUMANITARNA  DLA  OSÓB  POTRZEBUJĄCYCH  ORAZ ZAINTERESOWANYCH  JEJ  UDZIELENIEM:

https://pomagamukrainie.gov.pl/;

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy:

http://www.ua.gov.pl/;

Więcej informacji na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

https://rzeszow.uw.gov.pl/;

POMOC PSYCHOLOGICZNĄ MOŻNA UZYSKAĆ:

  • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA –

tel.   800 12 12 12   (porady udzielane w języku ukraińskim).

  • CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA –  tel. 22 566 22 27

(pomoc udzielana w języku ukraińskim przez 7 dni w tygodniu w godz. 8.00- 20.00).