Pomoc żywnościowa – wnioski na 2023 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że od dnia 27.03.2023r. będą wydawane skierowania na pomoc żywnościową (na rok 2023) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  1. Przyznanie Pomocy Żywnościowej wymaga bieżącej weryfikacji dochodów. Prosimy zatem osoby zainteresowane, aby zgłaszały się do pracowników socjalnych z dokumentacją dochodową za poprzedni miesiąc.
  2. Przypominamy też, że osoby uprawnione to mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.:
    • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
    •  1 320,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.