Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który  stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową dla osób najbardziej potrzebujących.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które od 12 lutego 2024 r.  stanowi 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynosi odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za 2024r ( za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych   /Tel. 17 2775049/.