Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023r o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła  (Dz. U. z 2023r, poz. 2760) wprowadzono możliwość otrzymania refundacji (zwrotu) podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od dnia 1 stycznia 2024r do dnia 30 czerwca 2024r.

Prawo do refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od dnia 1 stycznia 2024r do dnia 30 czerwca 2024r będzie ustalane na zasadach, które obowiązywały w 2023r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024r należy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej z siedzibą w Niewodnej.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu aplikacji mObywatel:

  • do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 30 września 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W przypadku opłacenia faktury prognozowanej wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć we wskazanych powyżej terminach dopiero po otrzymaniu faktury rozliczeniowej (faktura dokumentująca dostarczanie paliw gazowych).