Termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej z siedzibą w Niewodnej  przypomina, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do dnia 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024r pozostawia się bez rozpoznania.