Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej

Adres:
Niewodna 26
38-124 Wiśniowa

tel: 17 2775 049
fax: 17 2775 977

e-mail: gops@wisniowa.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza e-puap: /gops-wisniowa/skrytka


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej

Anna Mikuszewska
tel:
17 2775 049 | wew. 50

Świadczenie wychowawcze 500+ / Dodatek osłonowy

tel: 17 2775 049 | wew 51

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

tel: 17 2775 049 | wew. 52

Pomoc Społeczna

tel: 17 2775 049 | wew. 53

tel: 17 2775 049 | wew. 55

Księgowość

tel: 17 2775 049 | wew. 56