Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:  Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w: 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,4. korzystaniu przez…
więcej

Wypłata dodatków węglowych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Wiśniowa i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków finansowych na zabezpieczenie zadania. Gmina Wiśniowa złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym terminie, jednak…
więcej

Dodatek węglowy

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r, poz.1692) realizacją zadania „dodatek węglowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Dodatek węglowy…
więcej

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących…
więcej