Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej w związku z przystąpieniem Gminy Wiśniowa do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” ogłasza nabór wniosków do Programu.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy w kwocie  78.336,00 zł CELE PROGRAMU Głównym celem Programu jest wsparcie członków…
więcej

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Specjalna infolinia dla cudzoziemców wjeżdżających na Podkarpacie:  800 100 990. POMOC  HUMANITARNA  DLA  OSÓB  POTRZEBUJĄCYCH  ORAZ ZAINTERESOWANYCH  JEJ  UDZIELENIEM: https://pomagamukrainie.gov.pl/; Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy: http://www.ua.gov.pl/; Więcej informacji na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie https://rzeszow.uw.gov.pl/; POMOC PSYCHOLOGICZNĄ MOŻNA UZYSKAĆ: DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA…
więcej

Dodatek osłonowy

Grafika z logiem rządowa tarcza antyinflacyjna i napisem Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r, poz. 1) realizacją zadania „dodatek osłonowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Dodatek…
więcej