Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej rozpoczyna realizację projektu pn.:  „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa”

Grafika przedstawiająca loga. Od lewej Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, Logo Dofinansowane przez Unię Europejską, Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta.

1 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej rozpoczyna realizację projektu pn.: „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa”, nr projektu: FEPK.07.18-IP.01-001/23. Inicjatywa skierowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności), które ukończyły 25-ty rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Wiśniowa. Okres realizacji projektu to 01.05.2024 – 31.10.2026 r.,

Wartość projektu wynosi: 3 758 767,45 PLN

Wartość dofinansowania ze środków europejskich : 3 194 952,33 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 375 675,12 PLN (dotacja celowa)

Wartość wkładu własnego: 188 140,00 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Wiśniowa dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie Gminy Wiśniowa.

Utworzenie DDP zaplanowano w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Pstrągówka. Aby obiekt mógł pełnić nową funkcję niezbędnym jest wykonanie prac remontowo – budowlanych. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pozbawiony barier architektonicznych zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

W ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy zostaną zapewnione:

  1. całodzienne usługi opiekuńcze;
  2. specjalistyczne wsparcie dostosowane do potrzeb Uczestników projektu:  
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • Terapia zajęciowa,
  • Wsparcie rehabilitanta/fizjoterapeuty;

c. aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej:

  • Zajęcia usprawniające ruchowo,
  • Warsztaty zdrowego żywienia połączone ze wspólnym gotowaniem,
  • „Zielone warsztaty”,
  • Organizacja wyjazdów kulturalno-integracyjnych jednodniowych (np. do kina, teatru, muzeum),
  • Spotkania kulturalno-okolicznościowe.

Ponadto Uczestnikom będzie zapewniony dojazd do i z Dziennego Domu Pomocy oraz wyżywienie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie