Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przemoc domowa

Zespół Interdyscyplinarny

Ważne telefony

22 668 70 00 lub 116 123 – Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Lini” 

800 12 12 12 – Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

22 583-66-00 – Rzecznik Praw Dziecka