Program „Asystent rodziny na rok 2023”

Dofinansowano ze środków Funduszu Pracy.

Tytuł programu: Program „Asystent rodziny na rok 2023”.

Dofinansowanie: 10 708,01zł tj:

  1. 2.000,00 zł na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,
  2.  8.708,01 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Celem Programu jest  pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystenta rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.