Program „Korpus wsparcia seniorów” – edycja 2022

Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Tytuł projektu: Program „Korpus wsparcia seniorów” – edycja 2022 (moduł II)

Dofinansowanie: 28 922,00zł
Całkowita wartość: 28 922,00zł

Program „Korpus wsparcia seniorów”- edycja 2022 moduł II  adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.