Program „Korpus wsparcia seniorów” – edycja 2024

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Tytuł projektu: Program „Korpus wsparcia seniorów” – edycja 2024 (moduł II)

Dofinansowanie: 7 680,00 zł
Całkowita wartość: 9 600,00 zł

Program „Korpus wsparcia seniorów”- edycja 2024 moduł II  adresowany jest do seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.