Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Tytuł projektu: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Dofinansowanie: 78 336,00 zł.
Całkowita wartość: 78 336,00 zł.

Celem programu jest wsparcie w 2022 roku członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.