Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy
 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Dofinansowanie: 74 908,80 zł.
Całkowita wartość: 74 908,80 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej  informuje, że od kwietnia br. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa„-edycja 2023, który finansowany jest w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 74 908,80 zł.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.