Poradnie leczenia uzależnień „Dobry czas”

Zawiadamiamy o otwarciu specjalistycznej poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Poradnie Dobry Czas mieszczą się w Strzyżowie, ul. Witosa 10.
 • Oferta:
  • terapia indywidualna, małżeńska, rodzinna i grupowa;
  • konsultacje i wsparcie dla rodzin osób uzależnionych;
  • zajmujemy się uzależnieniami od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) i zachowań ( komputer, internet hazard, zaburzenia odżywiania);
  • poradnictwo i interwencja kryzysowa;
 • tel: 664 705 441, strona internetowa: www.dobry-czas.com