Świadczenie dobry start (300+)

Wnioski o przyznanie świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 można składać od 1 lipca 2019r online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019r drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej lub za pośrednictwem poczty do dnia 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

wzór wniosku o świadczenie dobry start:

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_świadczenia_dobry_start

załącznik do wniosku o świadczenie dobry start:

załącznik_do_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_świadczenia_dobry_start

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Informacje o przyznaniu świadczenia w ramach programu „Dobry start” (300+) będą przesyłane z adresu e-mail: gops@wisniowa.pl na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Wiadomość będzie wysyłana automatycznie i nie wymaga odpowiedzi ze strony wnioskodawcy. W przypadku braku wskazania we wniosku adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia dobry start (300+) będzie można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Uwaga na oszustów! Ministerstwo Rodziny zaleca ostrożność i przestrzega przed oszustami. Ci bowiem mogą podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link. Warto mieć świadomość, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.